Một tập hợp các nhà tài trợ công cùng các quỹ tư nhân, bao gồm Cơ quan Phát triển Pháp AFD đã cùng nhau khởi xướng Liên minh đối tác chuyển tiếp năng lượng – ETP nhằm đẩy mạnh các bước chuyển tiếp năng lượng tại Đông Nam Á.

Được biết, liên minh đối tác này sẽ tập trung vào các hoạt động tại Indonesia, Việt Nam và Philippines – đều là những quốc gia có mức tiêu thụ than cực lớn. Thông qua nhóm cố vấn kỹ thuật sẽ được hình thành với sự kết hợp giữa năng lực tư vấn quốc tế và trong nước để có thêm sự cố vấn khuyến nghị cho liên minh đối tác này.

Tổ chức này sẽ thiết lập nên các mối quan hệ đối tác với chính phủ, những cấp có thẩm quyền liên quan để đưa tiềm năng chưa khai thác về năng lượng tái tạo ở trong hỗn hợp năng lượng khu vực. Thông qua đó sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển về năng lượng đồng thời đẩy mạnh phát triển tầm quan trọng của các biện pháp sử dụng năng lượng.

Bằng sự hỗ trợ tài chính cho các dự án đi cùng với chương trình đang triển khai trong khu vực, ETP sẽ cung cấp thêm các công cụ hỗ trợ, cải thiện điều phối cũng như kiến thức để tăng cường khả năng chỉ đạo, từ đó tài trợ cho sự chuyển tiếp năng lượng tại Đông Nam Á để hướng tới những mục tiêu chung bền vững.

Hiện tại, liên minh đối tác có nhiều nhà tài trợ này vẫn đang trong giai đoạn mở rộng. Các thành viên của ETP vẫn đang liên tục mời thêm nhiều nhà tài trợ quan tâm vào sáng kiến này, từ đó tạo ra một quy trình tác động lớn hơn bằng cách chuyển tiếp năng lượng tại khu vực Đông Nam Á.

You may also like