So với những nền kinh tế khác trên thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt qua năm 2020 một cách cực kỳ ngoạn mục đi kèm thanh khoản tăng cao kỷ lục.

Báo cáo cho thấy, tổng mức huy động vốn của nền kinh tế thị trường chứng khoản đã đạt 383,6 nghìn tỷ đồng tính đến hết ngày 17/12/2020, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị giao dịch bình quân ở trên thị trường cổ phiếu đạt 7.056 tỷ đồng/phiên, tăng 51,5% so với bình quân năm 2019.

Tính đến tháng 11 vừa qua, tổng giá trị vốn hoá thị trường chứng khoán đợt hơn 6,11 triệu tỷ đồng và là mức cao nhất trong lịch sử, vượt mục tiêu chiếm 70% GDP trong tổng số 101,33% GDP đề ra vào hồi đầu năm. Trước sự phục hồi mạnh mẽ của trị trường chứng khoản và lãi suất thấp kỷ lục, dòng tiền đã chảy mạnh hơn vào kênh đầu tư chứng khoán mang lại cơ hội sinh lợi nhuận thu hút một tầng lớp nhà đầu tư mới tham gia.

Sự tham gia của các nhà đầu tư cũng đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường tăng cao lên mức kỷ lục với phiên giao dịch đạt 23.562 tỷ đồng, giá trị khớp lệnh cũng đạt hơn 10.000 tỷ đồng/phiên trong tháng 12-2020.

Ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng chứng kiến một năm bùng nổ, đặc biệt là ở thị trường phát hành riêng lẻ. Chỉ tính riêng trong 11 tháng, tổng lượng phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp đã tăng tới 25% so với cả năm 2019. Còn thị trường bảo hiểm cũng tăng 17% so với năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 21% và bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7%.

You may also like