Theo báo cáo mới nhất, hiện có khoảng 12.455 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam báo lỗ với con số khoảng 131.445 tỷ đồng. Doanh thu của các doanh nghiệp FDI báo lỗ trong năm 2019 tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2019, đạt khoảng 846.800 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, tính đến hết năm 2019 có khoảng 14.822 doanh nghiệp FDI có lỗ luỹ kế, chiếml khoảng 66% doanh nghiệp báo cáo với tổng giá trị lỗ luỹ kế của các doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính là 520.700 tỉ đồng.

Có 3.545 doanh nghiệp FDI cũng chịu cảnh lỗ vốn trong năm 2019, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị vốn chủ sở hữu âm khoảng 103.890 tỷ đồng. Tổng doanh thu trong năm 2019 của các doanh nghiệp FDI dựa theo báo cáo đạt hơn 7,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 720 nghìn tỷ so với năm trước đó.

Tính đến hết năm 2019, Tổng mức lợi nhuận trước thuế đạt 387.000 tỷ đồng và sau thuế là 324.400 tỷ đồng.

Trước những con số thống kê như trên, Bộ Tài chính nhận định rành các nhóm ngành hai năm liền có số doanh nghiệp FDI lỗ trước và sau thuế bao gồm ngảnh sản xuất sắt, thép và kim loại khác; viễn thông, phần mềm và dầu khí, xăng dầu, nhiên liệu khí và sản phẩm hóa dầu.

Trong năm 2019, tốc độ tăng số nộp ngân sách của khu vực FDI cũng tăng nhanh hơn 13% so với những năm trước. Khối các doanh nghiệp FDI đến từ châu Âu có khả năng sinh lời cao nhất bao gồm Hà Lan, Pháp, Đan Mạch và Luxembourg.

Mặc dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra rằng có tới 55% doanh nghiệp FDI đã phải chịu lỗ trong năm 2019 và kéo dài đến năm 2020.

You may also like